API

API ka full form hota hai Application Programming Interface.

API ka use kisi website ka data agar hame kahi or use karna hai to jab kiya jata hai.. Agar ham Crypto Exchange ki baat kare to ham Exchange ki API ka use karke hamare Portfolio ko manage kar sakte hai or Crypto Bot ka use karke Exchange par Trade bhi kar sakte hai.

« Back to Glossary Index