Centralized

Centralized ka matlab hota hai koi particular organisation usko control karti hai. Jese example koi Company ho sakti hai ya Government.

Jesse jo Banks hai wo Centralise hai kyu ki unko RBI control karti hai..

Centralized ka ulta hota hai Decentralised jisme koi bhi usko control nahi karta.. iska example hai Internet or Blockchain.

« Back to Glossary Index