Dead Cat Bounce

Dead Cat Bounce 1

Dead Cat Bounce” sabd ko finance me use kiya jata hai or ab Crypto me bhi, jiska matlab hai Jab bhi koi Bada Market Crash aane wala hota hai to usse pehle Price me uchal aata hai.

« Back to Glossary Index